Mavelec

Ventilatie

Nu de strengere isolatie normen van kracht zijn ( K45) en onze woningen potdicht geisoleerd worden is een ventilatie systeem geen overbodige luxe meer geworden, dit om condensatie problemen te voorkomen en onze woning  te voorzien van een optimale luchtkwaliteit en dit met minimale warmteverliezen wat ook niet onbelangrijk is. wij kunnen u daarin bijstaan voor de levering en plaatsing van dergelijke systemen, dit voor zowel  :

Systeem C+ : Natuurlijke toevoer van lucht en mechanische afvoer .

 

Systeem D : Mechanische toevoer en afvoer van lucht (eventueel met aardkollekter)

 


Nuttige links


www.passiefhuis.info

www.renson.be

Laatste Projecten

Ventilatie systeem  C & D

Ventilatie systeem C & D